MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI hadu việt nam

''
STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐĂNG TUYỂN SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ NGÀY HẾT HẠN
1 Bác sĩ trị liệu Ứng tuyển 10 BT6/16A1, KBT Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội. 2022-08-31
2 Trị liệu viên Ứng tuyển 10 BT6, Lô 16A1, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 2022-08-31