CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KĨ THUẬT VIÊN

I.  KHÓA ĐÀO TẠO TOÀN DIỆN DÀNH CHO CÁ NHÂN

* Là khóa học dành cho các học viên cá nhân đăng kí khóa học nghề toàn diện.

1. Khóa cơ bản

1.1. Nội dung đào tạo

1.1.1. Lý thuyết dưỡng sinh thông kinh lạc

Khái quát.

Học thuyết tạng phủ.

Học thuyết kinh lạc.

Học thuyết âm dương.

Huyệt và cách xác định huyệt.

Kỹ năng tư vấn trực tiếp khách hàng.

1.1.2. Các bài thực hành

1.1.2.1. Các bài cơ bản nhóm 1

+ Body massage thông kinh lạc.

+ Điều chỉnh đau vai gáy.

+ Điều chỉnh đau lưng eo.

+ Giảm mỡ bụng thông kinh lạc.

1.1.2.2. Các bài cơ bản nhóm 2

+ Chăm sóc da mặt thông kinh lạc.

+ Chăm sóc khuôn ngực.

+ Bấm huyệt dưỡng khí toàn thân.

+ Day ấn huyệt không dầu vai gáy.

+ Massage chân.

+ Điều chỉnh hàn lạnh tử cung.

+ Thông kinh lạc bằng nhiệt.

+ Gội dưỡng sinh và chăm sóc vùng đầu.

1.2. Thời gian và học phí

Thời gian: 1 tháng (80 tiết).

Học phí. 15 triệu/học viên.

2. Khóa chuyên sâu

2.1. Nội dung đào tạo

– Toàn bộ nội dung khóa cơ bản.

– Bổ sung nhóm dịch vụ chuyên sâu DƯỠNG TẠNG BỔ THỂ:

Dưỡng gan, dưỡng thận, dưỡng tim, dưỡng phổi, điều hòa tì vị.

2.2. Thời gian và học phí

– Thời gian: 1.5 tháng (120 tiết).

– Học phí: 25 triệu/học viên.

II. KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN BIỆT DÀNH CHO CÁ NHÂN

* Là khóa học dành cho học viên cá nhân đăng kí học 1 hoặc 1 số dịch vụ nhất định.

1. Nội dung đào tạo

1.1. Lý thuyết dưỡng sinh thông kinh lạc

Khái quát.

Học thuyết âm dương.

Lý thuyết kinh lạc và tạng phủ liên quan tới bài thực hành.

Huyệt và cách xác định huyệt.

1.2. Thực hành

Do học viên lựa chọn bài chuyên biệt.

2. Thời gian và học phí

STT NỘI DUNG THỜI GIAN HỌC PHÍ
1 Body massage thông kinh lạc 1 tuần 5.000.000
2 Dịch vụ cơ bản khác tùy chọn 1 tuần 3.500.000
3 Dịch vụ dưỡng tạng bổ thể tùy chọn 1 tuần 4.000.000
4 Nhóm 3 dịch vụ cơ bản tùy chọn 15 ngày 10.000.000
5 Nhóm 3 dịch vụ dưỡng tạng tùy chọn 15 ngày 11.500.000

* Thời gian lên lớp: 5 buổi/tuần. Thời gian còn lại học viên thực hành và luyện tập.

III. KHÓA ĐÀO TẠO DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

*Là khóa học đào tạo cho spa, trung tâm, đơn vị tổ chức cho các nhân viên, học viên của mình học tập trung.

1. Khóa cơ bản

1.1. Nội dung đào tạo

1.1.1. Lý thuyết dưỡng sinh thông kinh lạc

Khái quát.

Học thuyết tạng phủ.

Học thuyết kinh lạc.

Học thuyết âm dương.

Huyệt và cách xác định huyệt.

Kỹ năng tư vấn trực tiếp khách hàng.

1.1.2. Các bài thực hành

1.1.2.1. Các bài cơ bản nhóm 1

+ Body massage thông kinh lạc.

+ Điều chỉnh đau vai gáy.

+ Điều chỉnh đau lưng eo.

+ Giảm mỡ bụng thông kinh lạc.

1.1.2.2. Các bài cơ bản nhóm 2

+ Chăm sóc da mặt thông kinh lạc.

+ Chăm sóc khuôn ngực.

+ Bấm huyệt dưỡng khí toàn thân.

+ Day ấn huyệt không dầu vai gáy.

+ Massage chân.

+ Điều chỉnh hàn lạnh tử cung.

+ Thông kinh lạc bằng nhiệt.

1.2. Thời gian và học phí

– Thời lượng tiết học: 60 tiết.

– Thời gian:

+ Lớp tiêu chuẩn: 5 tuần (4 tiết/ngày; 3 ngày/tuần).

Thời gian còn lại học viên luyện tập và khảo hạch vào đầu tuần sau.

+ Lớp cấp tốc: 10 ngày (6 tiết/ngày).

– Học phí:

STT SỐ HỌC VIÊN HỌC PHÍ
1 ≤ 15 50.000.000
2 > 15 70.000.000
3 > 25 Tách lớp

2.  Khóa chuyên sâu tập trung

2.1. Nội dung

2.1. Nội dung đào tạo

– Toàn bộ nội dung khóa cơ bản.

– Bổ sung nhóm dịch vụ chuyên sâu DƯỠNG TẠNG BỔ THỂ:

+ Dưỡng gan

+ Dưỡng thận

+ Dưỡng tim

+ Dưỡng phổi

+ Điều hòa tì vị.

2.2. Thời gian và học phí

– Thời lượng tiết học: 84 tiết.

– Thời gian:

+ Lớp tiêu chuẩn: 7 tuần (4 tiết/ngày; 3 ngày/tuần).

+ Lớp cấp tốc: 14 ngày (6 tiết/ngày).

– Học phí:

STT SỐ HỌC VIÊN HỌC PHÍ
1 ≤ 15 70.000.000
2 > 15 100.000.000
3 > 25 Tách lớp

* Các đơn vị ngoại thành: Vui lòng thanh toán chi phí phòng ở và vé máy bay (nếu có) cho giảng viên.

3. Khóa phổ thông tập trung

3.1. Nội dung đào tạo

3.1.1. Lý thuyết dưỡng sinh thông kinh lạc

Khái quát.

Học thuyết tạng phủ.

Học thuyết kinh lạc.

Học thuyết âm dương.

Huyệt và cách xác định huyệt.

Kỹ năng tư vấn trực tiếp khách hàng.

3.1.2. Các bài thực hành

+ Body massage thông kinh lạc.

+ Điều chỉnh đau vai gáy.

+ Điều chỉnh đau lưng eo.

+ Massage chân.

3.2. Thời gian và học phí

– Thời lượng tiết học: 36 tiết.

– Thời gian:

+ Lớp tiêu chuẩn: 3 tuần (4 tiết/ngày; 3 ngày/tuần).

Thời gian còn lại học viên luyện tập và khảo hạch vào đầu tuần sau.

+ Lớp cấp tốc: 6 ngày (6 tiết/ngày).

– Học phí:

STT SỐ HỌC VIÊN HỌC PHÍ
1 ≤ 15 40.000.000
2 > 15 50.000.000
3 > 25 Tách lớp

4. Khóa bổ sung theo yêu cầu

*Sau khi đơn vị đã hoàn thành khóa cơ bản và có nhu cầu học thêm các dịch vụ khác bổ sung.

4.1. Nội dung đào tạo

4.1.1. Lý thuyết dưỡng sinh thông kinh lạc

Khái quát.

Học thuyết âm dương.

Lý thuyết kinh lạc và tạng phủ liên quan tới bài thực hành.

Huyệt và cách xác định huyệt.

4.1.2. Thực hành

Do đơn vị lựa chọn bài chuyên biệt.

4.2. Thời gian và học phí

STT NỘI DUNG THỜI GIAN HỌC PHÍ/KHÓA
1 Dịch vụ cơ bản tùy chọn (không gồm body). 3 buổi 3.500.000
2 Dịch vụ dưỡng tạng bổ thể tùy chọn 3 buổi 4.000.000
3 Nhóm 3 dịch vụ tùy chọn (không gồm body) 6 buổi 10.000.000

* Các đơn vị ngoại thành: Trả chi phí khách sạn và vé máy bay (nếu có) cho giảng viên.

IV. TUYỂN DỤNG KTV THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

(Tuyển dụng ktv cung cấp cho đơn vị đặt hàng, tuyển theo yêu cầu).

STT NỘI DUNG PHÍ/KTV GHI CHÚ
1 KTV 500.000 Không đào tạo, không bảo hành. Thu phí tuyển dụng khi ứng viên bắt đầu đi làm.
2 KTV part time 700.000 Không đào tạo. Bảo hành 3 tháng. (Đảm bảo ktv làm việc tối thiểu 3 tháng. Trong thời gian 3 tháng, nếu nv nghỉ sẽ được thay bằng người mới).
3 KTV full time 1 1.000.000 Không đào tạo. Bảo hành 6 tháng. (Đảm bảo ktv làm việc tối thiểu 6 tháng. Trong thời gian 6 tháng, nếu nv nghỉ sẽ được thay bằng người mới).
4 KTV full time 2 1.500.000 Không đào tạo. Bảo hành 12 tháng. (Đảm bảo ktv làm việc tối thiểu 12 tháng. Trong thời gian 12 tháng, nếu nv nghỉ sẽ được thay bằng người mới).
5 KTV đào tạo trọn gói 6.000.000 KTV được đào tạo tay nghề massage trị liệu chuẩn, bắt đầu làm việc ngay. Bảo hành 12 tháng. (Đảm bảo ktv làm việc tối thiểu 12 tháng. Trong thời gian 12 tháng, nếu nv nghỉ sẽ được thay bằng người mới).

* Cấp chứng nhận khóa học cho học viên.

* Chứng chỉ hành nghề xoa bóp bấm huyệt: 3.000.000/hồ sơ. Học viên phải có mặt khi thi.